UNIK ONLINEUTBILDNING PÅ 11 VECKOR

The Growth & Self-Love Experience

CONNECTA TILL DIN HÖGSTA POTENITAL

En unik process där du identifierar dina sår och lära dig att läka dem. Skapa en grund för dig att hantera dina personliga upp-och nedgångar och ett sätt att hitta din passion, balans, gåvor och ditt kall i livet.

INTERNATIONELL UTBILDNING
INTERNATIONELL TRIBE
SVENSK LÄRARE